Starter dla uczniów klas 3

STARTER BETA

Czym jest Starter?

STARTER TO PROGRAM PRACY NAD SOBĄ POLEGAJĄCY NA PRAKTYCZNYCH ĆWICZENIACH WOLI I INTELEKTU. STARTER BETA JEST SKIEROWANY DO UCZNIÓW KLAS DRUGICH LICEUM, KTÓRZY BĘDĄ MIELI OKAZJĘ POZNAĆ LEPIEJ ŚWIAT FILOZOFII, LITERATURY I SZTUKI. 
Seminaria, praca nad projektem w grupie, wspólna nauka w czytelni pomogą rozwinąć umiejętności i postawę niezbędne, by skorzystać z dobrze wybranych studiów, a potem by podjąć zadania ojca, profesjonalisty i obywatela. Program obejmuje co dwutygodniowy mentoring dotyczący wykorzystania czasu, celów życiowych oraz tematyki poruszanej podczas seminariów.

Program

Co tydzień w sobotę:
09:30-11:00 Seminarium*/Praca nad projektem**
11:00-14:00 Nauka własna + mentoring + opcjonalna praca ze studentami
14:00 Obiad

*W pierwszym semestrze

** W drugim semestrze

Tematyka seminariów

Jedna seria zajęć na celu ma pomóc w tworzeniu myśli humanistycznej. Uczestnicy wejdą w świat poezji i historii sztuki, omawiając Boską Komedię Dantego Alighieri, oraz dowiedzą się więcej na temat historii gospodarczej Polski.
Druga seria dotyczyć będzie idei uniwersytetu — czym powinien być uniwersytet w dzisiejszych czasach, jaką odgrywa rolę w rozwoju człowieka i czy wciąż warto iść na studia?

Pierwsze spotkanie

Gdzie?

Ośrodek akademicki „Przy Filtrowej”, Filtrowa 27, Warszawa

Kiedy?

24 września 2022

Za ile?

Obowiązuje comiesięczna opłata o wysokości 150 PLN

Muzea Europy

W ramach programu uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić stolice europejskiej sztuki i kultury: Wiedeń (Kunsthistorisches Museum), Amsterdam (Rijksmuseum), Mediolan (Pinakoteka Brera) i Berlin (Bode-Museum). Każdy uczestnik wygłosi krótki referat przy wybranej rzeźbie lub obrazie.
Wyjazdy miałyby również charakter rekreacyjny.

Konferencja w Salerno

W drugim semestrze uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 2-3 osobowe, by wspólnie stworzyć projekt rozwijający dowolne zagadnienia poruszane na seminariach. Każda grupa stworzy prezentację lub film pod opieką organizatorów. Uwieńczeniem całego programu będzie wyjazd na międzynarodową konferencję naukową w Salerno, gdzie wszyscy uczestnicy będą mieli okazję przedstawić owoce swojej pracy w języku angielskim.
Wyjazd miałby również charakter kulturoznawczy i rekreacyjny.

ZAPISZ SIĘ NA STARTER


GALERIA ZDJĘĆ Z POPRZEDNICH EDYCJI STARTERA

Nie myślałem wcześniej, że warto zrywać się z łóżka przy pierwszym budziku

Maurycy, 17 lat

Na Starterze poznaje się prawdziwych przyjaciół

Franek, 17 lat

Odpowiedzialni

dr. hab. Adam Szafrański, prof. UW

Dyrektor Ośrodka Akademickiego Przy Filtrowej, wykładowca akademicki

Michał Materna

Absolwent medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Adam Gędek

Absolwent medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Maksymilian Augustyn

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, pracownik Instytutu Lotnictwa

Wojciech Tyralik

Student I roku zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim

Program organizowany jest przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki – organizację pożytku publicznego (www.spkin.edu.pl)