Bezpieczeństwo dzieci

Ośrodek Akademicki „Przy Filtrowej”, prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa tym, którzy uczestniczą w jego działalności – zwłaszcza nieletnim. Nie toleruje się żadnych nadużyć seksualnych lub przemocy fizycznej ze strony personelu, wolontariuszy lub uczestników, w tym zachowań, które są obiektywnie zastraszające, fizycznie lub werbalnie. Każdy dorosły pracownik lub wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zestawu wytycznych.

Osoby, które zauważyły niestosowne zachowanie proszone są o niezwłoczne zgłoszenie ich dyrektorowi Ośrodka. Dyrektor Ośrodka, we współpracy z Radą Lokalną Ośrodka, niezwłocznie zbada i rozwiąże wszelkie tego typu skargi lub zgłoszenia. W razie potrzeby, dyrektor poinformuje o tym władze Prałatury Opus Dei, z którą zawarto porozumienie w sprawie sprawowania opieki duchowej nad działalnością Ośrodka.